Ústav pro studium totalitních režimů

Vyšla kolektivní monografie Předjaří. Československo 1963–1967

Předjaří. Československo 1963–1967 – ilustrační foto

Předjařím obvykle nazýváme období, které následuje po zimě, jež nás sužuje nevlídnými podmínkami, veskrze nepříjemným mrazem a nepohodou. S předjařím naopak přichází naděje a optimismus. Šestou dekádu dvacátého století si nejčastěji spojujeme s pražským jarem roku 1968, to ovšem bylo vyvrcholením déle trvajících procesů, které tak můžeme analogicky nazývat „předjařím“ a jež se snaží alespoň částečně zmapovat a interpretovat tato publikace...

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, ÚSTR, Praha 2016, 1. vydání, brož., 408 str., ISBN 978-80-87311-74-5 (JČM), ISBN 978-80-87912-45-4 (ÚSTR)

Přidáno: 29.09.2016

Před konferencí o Jáchymově se uskuteční mimořádný koncert v Karlových Varech

Konference „Jáchymov ve 20. století – místo paměti evropských dějin“ se chystá na dny 12.-14. října 2016, ale už v neděli 25. září 2016 v 19.30 vystoupí v karlovarském Grandhotelu Pupp Karlovarský symfonický orchestr, který pod taktovkou Francouze Martina Lebela provede Requiem Antonína Dvořáka, jedno z nejpůsobivějších děl světové duchovní hudby. Koncertem se uzavírá Dvořákův karlovarský podzim, avšak volba repertoáru, stejně jako související program, už přímo předjímá blížící se konferenci: v rámci večera promluví publicistka Petruška Šustrová a další osobnosti a přímo v koncertních prostorách bude ke zhlédnutí výstava „Historie vs. Vize: uran – Jáchymov – paměť“, která představí architektonický návrh památníku pro NKP Rudá věž smrti, 3D vizualizace trestaneckých pracovních táborů a dolového zázemí Rovnost a Svornost nebo nedávno objevené fyzické předměty hornického skanzenu Štola č. 1.

Přidáno: 23.09.2016

Zveřejnili jsme stránky věnované Jazzové sekci

2. září 1986 byli někteří členové Jazzové sekce zatčeni a jejich činnost byla násilím ukončena. A třicet let poté – 21. září 2016 – se v ÚSTR někteří z nich sešli na interdisciplinárním kolokviu „Nedejte se – nedáme se – existujeme!“ V rámci kolokvia bylo možné zhlédnout putovní výstavu Jazzová sekce 1971-1988 a k připomenutí činnosti Jazzové sekce, která měla velký význam zejména pro neoficiální a zakázané umělce, vznikl webový projekt http://www.ustrcr.cz/jazz/. Najdete tu vzpomínky pamětníků, četné naskenované dokumenty, časovou osu i originálně zpracovaná místa paměti.

Přidáno: 23.09.2016

Společný projekt ÚSTR a Plzeňské filharmonie získal Cenu za kulturní událost roku v Plzni

Zleva Pavel Ryjáček, Zdeněk Hazdra, Petruška Šustrová a Martin Tichý

Cenu za významnou kulturní událost roku udělilo město Plzeň Ústavu pro studium totalitních režimů, Plzeňské filharmonii a Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za společný projekt Umělec a totalita. V rámci projektu uspořádala Plzeňská filharmonie 17. listopadu 2015 dva mimořádné koncerty - první byl určen vězňům a zaměstnancům plzeňské věznice, druhým byl komponovaný celovečerní pořad, který připomněl historické události 17. listopadu i aktuální rizika pro lidská práva a demokracii.

Za ÚSTR cenu převzali ředitel Zdeněk Hazdra, vedoucí oddělení dalších agend Pavel Ryjáček, badatel Martin Tichý a publicistka Petruška Šustrová, kteří se na oceněném projektu podíleli.

Přidáno: 22.09.2016

Nabídka zaměstnání

 • Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 21. 9. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa personalista/tka.
 • Ústav pro studium totalitních režimů vyhlašuje dne 13. 9. 2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa účetní.

Přidáno: 21.09.2016

Anna Solidarita. Život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby

Obálka publikace Anna Solidarita. Život a dílo Anny Walentynowiczové na pozadí doby (1929–2010) – ilustrační foto

Biografie jedné z předních osobností polské Solidarity, ženy, jejíž propuštění ze zaměstnání v Gdaňské loděnici v roce 1980 vedlo k vlně stávek a protestů, jejichž vyústěním bylo založení Nezávislého samosprávného odborového svazu Solidarita. Portrét Anny Walentynowiczové je vykreslen na pozadí doby, pracovního a společensko-politického prostředí. Kniha mapuje dětství Anny Walentynowiczové v reáliích 30. let a druhé světové války, její dospívání po smrti obou rodičů v poválečném komunistickém Polsku. Podrobně jsou popsány okolnosti vzniku Svobodných odborových svazů Pomoří, prostředí a vření v Gdaňské loděnici v průběhu 70. a 80. let, stávky v srpnu 1980, podzemní odboj po vyhlášení výjimečného stavu. Ve svobodném Polsku Anna Walentynowiczová neustala v boji proti všemu, co považovala za nespravedlivé a bezprávné, za pravdu o minulosti...

Přidáno: 20.09.2016

Nabídka seminářů pro učitele na 1. pololetí školního roku 2016/2017

Pozvánka naseminář Národní identity (Praha, ÚSTR 21.10.2016)

Semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému DVPP.

Přidáno: 16.09.2016

Filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově

Pozvánka na filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově (Praha, Pedagogická fakulta UK 12.10.2016)

Ústav pro studium totalitních režimů a Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty UK zvou na filmový seminář Hra s dějinami: Ztraceni v Mnichově, který se uskuteční ve středu 12. října od 18 hodin na Pedagogické fakultě UK, Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, v místnosti R016. Po projekci filmu bude následovat debata s hosty – s režisérem a scenáristou Petrem Zelenkou, spisovatelem Janem Drnkem (autorem knihy Žáby v mlíku) a s historiky Eduardem Burgetem, Janem Machalou, Zdenko Maršálkem a Jaroslavem Šebkem. Moderují Petr Kopal a Petr Koura.

Přidáno: 15.09.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

 • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
 • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
 • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
 • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
 • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
 • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
 • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
 • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.