Ústav pro studium totalitních režimů

Pozvánka na vernisáž výstavy o Chartě 77

Pozvánka na vernisáž výstavy Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77 (Praha, piazzeta Národního divadla 6.1.2017)

Ústav pro studium totalitních režimů, Archiv bezpečnostních složek a Národní divadlo zvou na slavnostní vernisáž výstavy Nemohli jsme mlčet. Lidé Charty 77, která se uskuteční v pátek 6. ledna 2017 od 11 hodin na náměstí Václava Havla (piazzeta Národního divadla).

Přidáno: 22.12.2016


» archiv aktualit

Úkoly Ústavu pro studium totalitních režimů:

  • zkoumá a nestranně hodnotí dobu nesvobody a období komunistické totalitní moci, zkoumá antidemokratickou a zločinnou činnost orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, a zločinnou činnost Komunistické strany Československa, jakož i dalších organizací založených na její ideologii,
  • analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu v období komunistické totalitní moci, dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a odporu proti němu,
  • získává a zpřístupňuje veřejnosti dokumenty vypovídající o době nesvobody a období komunistické totalitní moci, zejména o činnosti bezpečnostních složek a formách pronásledování i odporu,
  • převede bez zbytečného odkladu převzaté dokumenty do elektronické podoby,
  • dokumentuje nacistické a komunistické zločiny,
  • poskytuje veřejnosti výsledky své činnosti, zejména zveřejňuje informace o době nesvobody, o období komunistické totalitní moci, o činech a osudech jednotlivců, vydává a šíří publikace, pořádá výstavy, semináře, odborné konference a diskuse,
  • spolupracuje s vědeckými, kulturními, vzdělávacími a dalšími institucemi za účelem výměny informací a zkušeností v odborných otázkách,
  • spolupracuje se zahraničními institucemi nebo osobami, které mají obdobné zaměření.