Ústav se prezentoval na veletrhu Svět knihy 2014

Ústav pro studium totalitních režimů představil na knižním veletrhu výsledky své ediční činnosti, prodal téměř tři sta publikací a nabídl také několik úspěšných doprovodných programů.

S velkým zájmem se setkala virtuální prohlídka Gulagu, kterou připravilo sdružení Gulag.cz ve spolupráci s Ústavem. Štěpán Černoušek dal prostřednictvím nahrávek a panoramatických fotografií nahlédnout do každodenního života v táborech.

Václav Kaška uvedl svou novou publikaci Neukáznění a neangažovaní, kterou Ústav vydal společně se sdružením Conditio Humana. Autor poutavě popsal, jak monografii připravoval a věnoval se také metodám disciplinace členů KSČ, což je hlavním tématem knihy.

Dále měli návštěvníci veletrhu možnost dozvědět se podrobnosti o novém projektu Paměti národa. Jde o aplikaci pro mobilní telefony, díky níž je možné seznámit se s příběhy železné opony přímo na místech, kde se odehrály.

ÚSTR na veletrhu Svět knihy 2014: Václav Kaška a Adrian Portmann ÚSTR na veletrhu Svět knihy 2014: prezentace projektu „Středoevropská paměť Gulagu“ ÚSTR na veletrhu Svět knihy 2014: Štěpán Černoušek Stánek ÚSTR na veletrhu Svět knihy 2014,  15.–18. května