ÚSTR vydává knihu Film a dějiny 4: normalizace

V Praze 13. 11. 2014 – Období tzv. normalizace může jen málokdo považovat za uzavřené. Kulturní návyky, způsoby chování a jednání, které se ustavily na počátku 70. let, jsou totiž velice trvanlivé. Normalizace je tak v naší společnosti stále přítomna jako živý „kulturní kód“. Obrazy normalizace nejsou jen zrcadlo naší minulosti, ale zároveň i odraz některých aspektů naší současnosti.

Pozvánka na prezentaci knihy Film a dějiny 4: Normalizace (Praha, kino MAT, 26.11.2014)

Této „současné“ minulosti, jakož i samotné filmové a televizní tvorbě v 70. a 80. letech, se věnuje kniha Film a dějiny 4: normalizace, kterou vydává Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatelství Casablanca. Ve středu 26. listopadu 2014 ji editor Petr Kopal představí od 18.30 v kině MAT (Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2) širší veřejnosti.

Kniha reflektuje nejen normalizační tvorbu a podmínky, za nichž tvůrci mohli pracovat, ale zabývá se i otázkami, jaká poselství vytvářela, jak představovala dobu, v níž vznikala, a jak ji můžeme vnímat dnes. Na knize se podílel široký kolektiv autorů z nejrůznějších oborů – od historiků přes filmové vědce, teoretiky médií, sociology až po didaktiky.

Součástí prezentace bude i promítání ukázek z filmů o normalizaci a z normalizace. Autoři se pokusí doložit přežívání kulturních vzorů normalizace hluboko do 90. let, ostatně sám editor k tomu poznamenává: Hovoří-li se o současných poměrech jako o „neonormalizaci“ či „druhé normalizaci“, veřejnoprávní televize k podobným úvahám a dojmům nesporně také přispívá, neboť vynakládá vskutku nemalé prostředky – „nás všech“ – na výrobu pokračování ikonických, „značkových“ normalizačních seriálů.

Kniha neusiluje o „prvoplánové“ čtení normalizace jako „totality“, kterou je možné jako černobílý negativ vymezit vůči naší současnosti. Nesnaží se ale ani o dnes módní revizionismus relativizující nedemokratický charakter normalizačního režimu. Poukazuje především na znepokojivé souvislosti mezi minulostí a současností – a nabízí možnost naši „současnou minulost“ znovu důkladně promyslet.

  • Kdy: 26. 11. 2014, 18.30 – 20.00
  • Kde: kino Mat, Karlovo náměstí 19, 120 00 Praha 2
  • Kontakt: Petr Kopal, editor knihy

KOPAL, Petr (ed): Film a dějiny 4: normalizace. Casablanca – ÚSTR, Praha 2014, 1. vyd., váz., 664 s., ISBN 978-80–87292-26-6 (Casablanca), ISBN 978-80-87912-13-3 (ÚSTR)