Vzdělávání

Výuka moderních dějin představuje jednu z priorit školního vzdělávání. Na tom se shodnou učitelé, pověření státní úředníci, historici i rodičovská veřejnost. Samotné konstatování ovšem problémy, které výuku moderních dějin komplikují, nevyřeší. Zodpovědnost za výuku samozřejmě nesou především učitelé a vedení konkrétních škol. Smutnou skutečností zůstává, že se jim ze strany státních institucí a odborných pracovišť pomoci příliš nedostává. Naše iniciativa má tento dluh alespoň zčásti odčinit.

Tyto stránky učitelům nabídnou nejen metodickou inspiraci, ale též konkrétní výukové materiály. Veškeré texty, ikonografický materiál i krátké filmové ukázky jsou volně ke stažení. Většinu materiálů lze využít též interaktivně v rámci výuky. Rádi bychom učitelům touto cestou výuku moderních dějin usnadnili. Nechceme přitom představovat závaznou autoritu, podsouvat školám předem dané výkladové modely. Bráníme se politizaci moderní historie i patetickému moralizování. Moderní dějiny nabízíme jako problémovou otázku otevřenou k řešení. Chce-li výuka zaujmout, musí minulost prezentovat pluralitně jako interpretativní dialog.

Tyto stránky jsou strukturovány do několika oddílů, které přinášejí nové metodické materiály, texty, audiovizuální materiály, aktuality, informace o seminářích, odkazy na odbornou literaturu a podobně. Součástí je též komunitní fórum, které prezentuje aktuální témata a především umožňuje výměnu zkušeností a názorů. Doufáme, že se stane místem diskusí a zajímavých polemik.

Nabídka pro školy – Výukový materiál k výstavě Diktatura versus naděje. Pronásledování římskokatolické církve v Československu 1948–1989

Aktivity realizované pomocí cvičení v pracovním listu vedou žáky k porozumění klíčovým momentům z dějin české katolické církve zvláště ve 40. a 50. letech 20. století. Žáci se také blíže seznámí s osudy čtyř předních církevních osobností (Josef Beran, Jan Anastáz Opasek, Miloslav Vlk a Dominik Duka). Důraz je kladen na interpretaci textu a obrazových materiálů, spolupráci ve skupině.

Přidáno: 19.08.2013

Doporučujeme: