• 1 Naplňujeme zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu.
  • 1 26. červen 2013 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje.
  • 1 24. červen 2014 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje.
  • 1
  • 1
  • 1 Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Aktuálně

Zemřel ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, plk. Ing. Karel Vávra, Ph.D.

Dne 30. března 2021 podlehl onemocnění COVID-19 plk. Vávra, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, v jehož gesci bylo vedení řízení dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v prvním stupni. https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/covidu-podlehl-reditel-odboru-pro-valecne-veterany-mo-226778/

Přidáno: 07.04.2021

Etická komise uctila památku pana Františka Šedivého

Dne 5. března 2021 v 10:00 v kostele v Řevnicích proběhlo poslední rozloučení s panem Františkem Šedivým, bývalým politickým vězněm a místopředsedou Konfederace politických vězňů. V zastoupení Etické komise položil k uctění památky pana Františka Šedivého věnec její bývalý předseda Mgr. Jiří Kaucký. Pan František Šedivý byl držitelem Řádu Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva a držitel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. Byl též autorem řady publikací, mimo jiné i autobiografické knihy "Pod věží smrti." Zemřel dne 23. února 2021.

Etická komise uctila památku pana Františka Šedivého Etická komise uctila památku pana Františka Šedivého

Přidáno: 22.03.2021

Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Prof. Jan Sokol se narodil v roce 1936, vyučil se a pracoval jako zlatník a později mechanik. V roce 1958 v dálkovém studiu odmaturoval, od roku 1963 dálkově studoval matematiku na MFF UK. V letech 1964–1990 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů; vydal několik knih a řadu článků o počítačích, překládal filosofickou a náboženskou literaturu a byl v první vlně signatářů Charty 77. Od roku 1990 byl Sokol členem redakční rady časopisu Přítomnost. Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filozofické fakultě UK. V roce 1997 byl jmenován docentem a v roce 2000 profesorem. V letech 2000 – 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Po prvních svobodných volbách byl Sokol od roku 1990 do roku 1992 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum. Byl místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. Od ledna do července roku 1998 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v Tošovského vládě. 28. února 2003 byl koaličním kandidátem do třetí volby prezidenta České republiky, kde ho v posledním kole těsně porazil Václav Klaus.

Mimo jiné byl znám kritikou vysídlení Němců z Československa a v květnu 2007 patřil mezi první skupinu signatářů prohlášení Ligy proti antisemitismu. V červenci 2008 byl vyznamenán nejvyšším vyznamenáním Francouzské republiky, Řádem čestné legie v hodnosti důstojníka (officier). Jan Sokol byl laureát mimořádné Ceny PŘÍSTAV, kterou mu v roce 2008 udělila Česká rada dětí a mládeže.

Členem Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu byl prof. Jan Sokol od počátku fungování v roce 2012 a zásadní měrou pomáhal formovat a etablovat tento správní orgán. Zemřel ve věku 84 let.

Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Přidáno: 19.02.2021