Aktuality

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu uctila Den boje za svobodu a demokracii

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii, věnec položili Mgr. Kaucký a PhDr. Tomek Pan Nerad u Pomníku obětí komunismu Modlitbu přednesl evangelický farář Miloš Rejchrt Památník obětí komunismu Položení kytice na Václavském náměstí Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce

Dne 17. listopadu 2013 si členové Etické komise České republiky společně se zástupci Konfederace politických vězňů připomněli Den boje za svobodu a demokracii a uctili památku obětí totalitních režimů položením věnců u památníku Obětí komunismu na Újezdu a následně pak na Václavském náměstí.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnili její předseda Mgr. Jiří Kaucký, místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., pan Miloslav Nerad a Mgr. Miloš Rejchrt, který u této příležitosti pronesl krátkou modlitbu Jana Amose Komenského.

Přidáno: 20.11.2013

Etická komise si připomene Den boje za svobodu a demokracii

Dne 17. listopadu 2013 členové Etické komise společně se zástupci Konfederace politických vězňů uctí Den boje za svobodu a demokracii položením věnců u památníku Obětí komunismu na Újezdu od 15 hodin a na Václavském náměstí od 16 hodin.

Přidáno: 13.11.2013

Etická komise uctila Den válečných veteránů

Etická komise uctila Den válečných veteránů

Na mnoha místech je den 11. listopad připomínán jako Den válečných veteránů, jenž je od 1. světové války vzpomínkou na oběti válečných konfliktů. V České republice se hlavní pietní akt uskutečnil na Čestném dvoře Národního památníku na Vítkově, kterého se zúčastnili ministr obrany Vlastimil Picek, arcibiskup pražský, metropolita a primas český Dominik kardinál Duka, předseda Senátu Milan Štěch, vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin, starostové městských částí, zástupci organizací sdružujících válečné veterány a další hosté.

Za Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se pietního aktu zúčastnili její předseda Jiří Kaucký a pan Miroslav Nerad, kteří pak položili kytici ke Hrobu neznámého vojína v prostoru pod jezdeckou sochou Jana Žižky z Trocnova.

Přidáno: 13.11.2013

Prohlášení podle § 16 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Dnem 1. srpna 2013 Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu ve správních řízeních, k jejichž vedení je dle § 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, příslušná, u listin vyhotovených v anglickém, francouzském a německém jazyce nevyžaduje úředně ověřený překlad do jazyka českého; to se netýká písemností uvedených v § 53 odst. 3 a 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Jiří Kaucký, v. r.

předseda Etické komise České republiky pro ocenění

účastníků odboje a odporu proti komunismu

Přidáno: 02.08.2013

Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje

Ve středu 26. června 2013 proběhlo slavnostní předání dekretů a odznaků oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Pamětní dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje předal předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Mgr. Jiří Kaucký. Oceněnými účastníky odboje a odporu proti komunismu byli pan Josef Kozák (*1926), pan Otakar Vinklář (*1930) a již zesnulá paní Helena Nováková, roz. Capoušková (*1928 - 2012), za kterou ocenění převzal její syn pan Čestmír Novák.

Přidáno: 26.06.2013