Aktuality

Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje

Ve středu 26. června 2013 proběhlo slavnostní předání dekretů a odznaků oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Pamětní dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje předal předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Mgr. Jiří Kaucký. Oceněnými účastníky odboje a odporu proti komunismu byli pan Josef Kozák (*1926), pan Otakar Vinklář (*1930) a již zesnulá paní Helena Nováková, roz. Capoušková (*1928 - 2012), za kterou ocenění převzal její syn pan Čestmír Novák.

Přidáno: 26.06.2013

Výjezdní zasedání Etické komise České republiky

Dne 18. 6. 2013 se konalo 1. výjezdní zasedání Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Přidáno: 24.06.2013

Usnesení Etické komise k situaci na Ústavu pro studium totalitních režimů

Etická komise na zasedání dne 28. 3. 2013 přijala usnesení k aktuální situaci v Ústavu pro studium totalitních režimů (dále jen „Ústav“), neboť vzhledem k úzké spolupráci mezi ní a Ústavem plynoucí z § 7 odst. 7 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, se jí aktuální situace v Ústavu bytostně dotýká, a jakákoli destabilizace poměrů v Ústavu by mohla plnění společných zákonných úkolů ohrozit.

Přidáno: 03.04.2013

Přidáno: 17.03.2013

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý 22. ledna 2013 proběhlo slavnostní předání dekretů oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu...

Přidáno: 31.01.2013