Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje

Ve středu 26. června 2013 proběhlo slavnostní předání dekretů a odznaků oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Pamětní dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje předal předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Mgr. Jiří Kaucký. Oceněnými účastníky odboje a odporu proti komunismu byli pan Josef Kozák (*1926), pan Otakar Vinklář (*1930) a již zesnulá paní Helena Nováková, roz. Capoušková (*1928 - 2012), za kterou ocenění převzal její syn pan Čestmír Novák.

Panu Kozákovi udělila Etická komise osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné postoje bránící kolektivizaci, v období od roku 1949, zejména pak od roku 1951 do roku 1952, neboť trvale projevoval odpor proti kolektivizaci venkova a vystupoval na obranu nezadatelného práva vlastnit majetek a svobodně s ním nakládat. Pan Vinklář byl oceněn za to, že se v roce 1953 spolu s dalšími pokusil o překročení státní hranice ČSR vojenským letadlem, a to za účelem účasti v odboji a odporu proti komunismu v zahraničí. Paní Nováková získala osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu neboť se v roce 1949 aktivně zapojila do činnosti odbojové skupiny „Dr. Edvard Beneš“ vedené popraveným Bedřichem Judytkou.

Slavnostního předávání se zúčastnili členové Etické komise, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, za ředitelku Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Pavlu Foglovou se zúčastnil ředitel kanceláře Ústavu Ing. Mgr. Michael Pelíšek, za Ministerstvo obrany se zúčastnil vedoucí oddělení třetího odboje PhDr. Viktor Meca, Ph.D. Dále se předávání zúčastnila předsedkyně Konfederace politických vězňů MUDr. Naděžda Kavalírová.

Příchod oceněných a hostů Přivítání Úvodní slovo Proslov prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph. D., člena Etické komise ČR roslov prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph. D., člena Etické komise ČR Proslov MUDr. Naděždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů Proslov MUDr. Naděždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů Proslov Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise České republiky Předání pamětního odznaku a dekretu oceněnému panu Josefovi Kozákovi Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Kozák Předání pamětního odznaku a dekretu oceněnému panu Otakaru Vinklářovi Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Otakar Vinklář Předání pamětního odznaku a dekretu panu Čestmíru Novákovi, synovi oceněné paní Heleny Novákové Účastníci odboje a odporu proti komunismu, kteří převzali ocenění dne 26. června 2013 Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu