Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (2. červen 2015)

V úterý dne 2. června 2015 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Slavnostního předávání ocenění se za vládu ČR zúčastnil ministr kultury Mgr. Daniel Herman, který pronesl projev. Za Etickou komisi ČR promluvil Mgr. Miloš Rejchrt. Dále se slova ujal předseda Etické komise ČR, Mgr. Jiří Kaucký, který poté předal oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu pamětní dekrety a pamětní odznaky.

V rámci slavnostního ceremoniálu byly oceněny účastnice odboje a odporu proti komunismu Alexandra Součková a Jaroslava Králová. In memoriam byli oceněni František Havelka, Karel Král, Bohumil Jakubek a Václav Topš, za které si ocenění převzali jejich rodinní příslušníci.

Slavnostního předávání ocenění se dále zúčastnil senátor Jiří Oberfalzer, předsedkyně Rady Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Emilie Benešová, ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D., ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, předseda Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě PaeDR. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD., ředitel Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D., předsedkyně Konfederace politických vězňů, MUDr. Naděžda Kavalírová, a další čestní hosté.

Medailonky oceněných:

  • paní Alexandra Součková, roz. Kovářová, nar. 1935, převzala ocenění za aktivní působení v odbojové skupině, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zasíláním informací o hospodářských poměrech v Československu do Rádia Svobodná Evropa, a to prostřednictvím pracovnice zastupitelského úřadu demokratického státu, v letech 1954 – 1955 (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.);
  • paní Jaroslava Králová, nar. 1926, převzala ocenění za to, že se v letech 1948 až 1950 aktivně zapojila do činnosti skupiny osob (zejména bývalých členů ČSNS) soustředěných kolem Josefa Hinterholzingera, dále napojeného na Josefa Černého, tím, že se podílela na přípravě překročení státní hranice bývalého poslance JUDr. PhDr. Ludvíka Novotného a působila jako spojka mezi jednotlivými členy skupiny (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.);
  • pan František Havelka, nar. 1898, zemř. 1979, byl oceněn za aktivní působení v odbojové skupině Rudolfa Hájka a Josefa Koutníka, která bojovala proti komunistickému režimu šířením protikomunistických letáků, shromažďováním zbraní a přípravou na zapojení se do státního převratu, neboť zajistil úkryt jinému členu odbojové skupiny Bohuslavu Pavlů a zprostředkovával spojení mezi jednotlivými členy skupiny, a dále spojení členů skupiny s dalšími odbojovými skupinami působícími na Tišnovsku, v období od roku 1949 do roku 1951 (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzala dcera Františka Havelky, paní Jarmila Kučerová;
  • pan Karel Král, nar. 1894, zemř. 1970, byl oceněn za aktivní působení v odbojové skupině Josefa Vlasatého, jejíž členové bojovali proti komunistickému režimu v Československu zejména tiskem a rozšiřováním protikomunisticky zaměřených publikací, opatřováním finančních prostředků pro potřeby odbojové skupiny (zejména na podporu rodin vězněných protikomunisticky činných osob) a připravovali se na zvrat komunistického režimu v Československu, a to v období od první poloviny srpna do září 1951 (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzal syn Karla Krále, pan Jan Král;
  • pan Bohumil Jakubek, nar. 1905, zemř. 1953, byl oceněn za aktivní působení v odbojové skupině označované jako „Bohumil Jakubek a spol.“, a to v období od června do září 1952 (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzala dcera pana Bohumila Jakubka, paní Zdenka Olejárová;
  • pan Václav Topš, nar. 1928, zemř. 2013, byl oceněn, neboť se na jaře roku 1952 aktivně zapojil do činnosti skupiny „Modrý kříž“ tím, že získal u vojenského útvaru, kde sloužil, informace zpravodajského charakteru, které předal členu skupiny Jiřímu Sobotkovi za účelem dalšího využití pro ilegální protikomunistickou činnost skupiny (osvědčení uděleno dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.); ocenění převzala manželka Václava Topše, paní Marta Topšová.

Příchod hostů Řečníci Před zahájením slavnostního ceremoniálu Zahájení slavnostního ceremoniálu Projev ministra kultury Daniela Hermana Projev člena Etické komise Miloše Rejchrta Projev člena Etické komise Miloše Rejchrta Projev předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Slavnostní ceremoniál Předání pamětního odznaku a dekretu paní Alexandře Součkové Předání pamětního odznaku a dekretu paní Jarmile Kučerové, která převzala ocenění in memoriam za pana Františka Havelku Předání pamětního odznaku a dekretu panu Janu Královi, který převzal ocenění in memoriam za pana Karla Krále Předání pamětního odznaku a dekretu paní Zdence Olejárové, která převzala ocenění in memoriam za pana Bohumila Jakubka Předání pamětního odznaku a dekretu paní Jaroslavě Králové Předání pamětního odznaku a dekretu paní Martě Topšové, která převzala ocenění in memoriam za pana Václava Topše Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu a přebírající ocenění Paní Jarmila Kučerová, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Františka Havelku Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Alexandra Součková Paní Marta Topšová, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Václava Topše Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Jaroslava Králová Pan Jan Král, který převzal a ocenění in memoriam za pana Karla Krále Paní Jaroslava Králová s rodinou Paní Alexandra Součková s rodinou Pan Jan Král s rodinou Paní Jarmila Kučerová s rodinou Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne