Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (4. listopad 2014)

V úterý dne 4. listopadu 2014 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“).

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili členové vlády ČR, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, PhDr. Marcel Chládek, MBA, a ministr kultury Mgr. Daniel Herman, kteří při této příležitosti pronesli projev. Za Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu promluvil prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

V rámci slavnostního ceremoniálu byli oceněni účastníci odboje a odporu proti komunismu Ing. Jaroslav Machovský, Jaroslav Gregor, Robert Hofrichter, Josef Römer, Josef Kratochvil (in memoriam) a Jaroslav Foltýn (in memoriam). Pamětní dekrety a odznaky předal oceněným účastníkům protikomunistického odboje či jejich rodinným příslušníkům předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký, který se předtím krátce ujal slova.

Slavnostního předávání ocenění se u příležitosti nadcházejícího 25. výročí pádu komunistického režimu v Československu zúčastnili rovněž účastníci protikomunistického odboje a odporu, Josef Kozák, Otakar Vinklář, Jiří Kopřiva, Karel Kovařík, Eduard Marek a Milan Matějů, kteří byli Etickou komisí oceněni v minulosti.

Slavnostního předávání se dále zúčastnili náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka sekce Mgr. Kateřina Valachová, PhD., vedoucí Úřadu vlády ČR Ing. Pavel Dvořák, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitel Hornického muzea Příbram, PaeDr. Josef Velfl, ředitel Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR, plk. Dr. Eduard Stehlík, předsedkyně Konfederace politických vězňů, MUDr. Naděžda Kavalírová a další čestní hosté.

Dekret Etické komise Před zahájením slavnostního ceremoniálu Zahájení slavnostního ceremoniálu Řečníci Uctění státní hymny Uctění státní hymny Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka Projev ministra kultury Daniela Hermana Projev člena Etické komise Jana Sokola Projev člena Etické komise Jana Sokola Projev předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Předání pamětního odznaku a dekretu panu Ing. Jaroslavu Machovskému Předání pamětního odznaku a dekretu panu Jaroslavu Gregorovi Předání pamětního odznaku a dekretu paní Kateřině Matanelli, která převzala ocenění za pana Roberta Hofrichtera Předání pamětního odznaku a dekretu panu Josefu Römerovi Předání pamětního odznaku a dekretu paní Marii Kratochvilové, která převzala ocenění in memoriam za pana Josefa Kratochvila Předání pamětního odznaku a dekretu panu Miroslavu Foltýnovi, který převzal ocenění in memoriam za pana Jaroslava Foltýna Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu a přebírající ocenění Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu a přebírající ocenění Gratulace Gratulace Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu se členy vlády a členy Etické komise Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Ing. Jaroslav Machovský Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Jaroslav Gregor Paní Kateřina Matanelli, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu v zastoupení za pana Roberta Hofrichtera Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Römer Paní Marie Kratochvilová, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za svého zesnulého manžela pana Josefa Kratochvila Pan Miroslav Foltýn, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za svého zesnulého otce pana Jaroslava Foltýna Paní Marie Kratochvilová se svými syny Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Rozhovor s novináři Rozhovor s novináři