Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý dne 25. února 2014 se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskutečnilo slavnostní předání pamětních dekretů a odznaků oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier a ministr kultury Mgr. Daniel Herman, který při této příležitosti pronesl projev. Za Etickou komisi České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu promluvil prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Pamětní dekrety a odznaky předal oceněným účastníkům třetího odboje Marii Susedkové, Růženě Popílkové a Vladislavu Palátovi předseda Etické komise České republiky Mgr. Jiří Kaucký.

Slavnostního předávání se dále zúčastnil náměstek ministra obrany pro legislativu a veřejnou diplomacii Jakub Kulhánek, MA, náměstkyně ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a ředitelka sekce Mgr. Kateřina Valachová, PhD., místopředseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Lukáš Jelínek, ředitel kanceláře Ústavu pro studium totalitních režimů Ing. Mgr. Michael Pelíšek, ředitelka Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka Národního archivu PhDr. Eva Drašárová, CSc., zástupci Ministerstva obrany ČR a další čestní hosté. Za Ústav pamäti národa v Bratislavě se slavnostního předávání zúčastnil předseda Správní rady ÚPN PaedDr. ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. a Ing. Marián Gula.

Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu dne 25. února 2014 Čestní hosté, ministr kultury Mgr. Daniel Herman, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier, náměstek ministra obrany pro legislativu a veřejnou diplomacii Jakub Kulhánek, MA a předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký Úvodní slovo tajemnice Etické komise Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Marie Susedková Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Vladislav Palát Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Růžena Popílková Proslov ministra kultury Mgr. Daniela Hermana Mgr. Daniel Herman Proslov člena Etické komise prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph.D. Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Proslov předsedy Etické komise Mgr. Jiřího Kauckého Mgr. Jiří Kaucký Předání pamětního dekretu a odznaku paní Marii Susedkové Předání pamětního dekretu a odznaku panu Vladislavu Palátovi Předání pamětního odznaku a dekretu oceněné paní Růženě Popílkové Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu (zleva: Růžena Popílková, Marie Susedková, Vladislav Palát) Účastníci slavnostního předávání Členové Etické komise Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu (zleva: Marie Susedková, Růžena Popílková, Vladislav Palát) Ocenění účastníci 3. odboje s čestnými hosty Slavnostní přípitek čestných hostů s oceněnými Růžena Popílková s doprovodem Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise, v rozhovoru s PhDr. Prokopem Tomkem, Ph.D., místopředsedou Etické komise Růžena Popílková hovoří s Mgr. Patrikem Košickým Ministři vlády ČR, Mgr. Jiří Dienstbier a Mgr. Daniel Herman Předseda Etické komise hovoří s předsedou Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě PaeDr. ThDr. Ondrejem Krajňákem a Ing. Mariánem Gulou Miloslav Nerad s plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu Členové sekretariátu Etické komise s předsedou Správní rady Ústavu pamäti národa