Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

V úterý 22. ledna 2013 proběhlo slavnostní předání dekretů oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu.

Pamětní dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje předal předseda Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu Jiří Kaucký. Oceněnými účastníky odboje a odporu proti komunismu byli Jan Kučera a zesnulý Pavel Hanč, za kterého převzala pamětní dekret jeho manželka Hana.

Janu Kučerovi udělila Etická komise osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za projevené veřejné postoje bránící kolektivizaci obce Nížkov v roce 1953. Pavel Hanč byl oceněn za jeho účast na aktivitách hnutí Katolická akce směřovaných proti komunistickému režimu v Československu v letech 1948 – 1953.

Slavnostního předávání se zúčastnili členové Etické komise, náměstek ministra obrany, náměstek ministra a předsedy Legislativní rady vlády, ředitel a 1. náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů, ředitelka Archivu bezpečnostních složek a předsedkyně a místopředseda Konfederace politických vězňů.

Přivítání účastníků, předávání ocenění účastníkům třetího odboje Paní Hana Hančová a pan Jan Kučera s rodinou. Člen Etické komise, pan Miloslav Nerad. Pan Jan Kučera Předsedkyně Konfederace politických vězňů, MUDr. Naděžda Kavalírová Předseda Etické komise ČR, Mgr. Jiří Kaucký Předání pamětního dekretu a pamětního odznaku panu Janovi Kučerovi Předání pamětního dekretu a pamětního odznaku paní Haně Hančové Gratulace Gratulace. Gratulace. Gratulace. Gratulace. Slavnostní přípitek náměstka ministra obrany, Ing. Michael Hrbata Účastníci slavnostního předávání ocenění Účastníci slavnostního předávání ocenění. Účastníci slavnostního předávání ocenění Účastníci slavnostního předávání ocenění