Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu uctila Den boje za svobodu a demokracii

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii, věnec položili Mgr. Kaucký a PhDr. Tomek Pan Nerad u Pomníku obětí komunismu Modlitbu přednesl evangelický farář Miloš Rejchrt Památník obětí komunismu Položení kytice na Václavském náměstí Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce

Dne 17. listopadu 2013 si členové Etické komise České republiky společně se zástupci Konfederace politických vězňů připomněli Den boje za svobodu a demokracii a uctili památku obětí totalitních režimů položením věnců u památníku Obětí komunismu na Újezdu a následně pak na Václavském náměstí.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnili její předseda Mgr. Jiří Kaucký, místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., pan Miloslav Nerad a Mgr. Miloš Rejchrt, který u této příležitosti pronesl krátkou modlitbu Jana Amose Komenského.