Fotogalerie

20. listopadu 2018 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Projev ministra kultury pana doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D Projev ministra kultury pana prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D. CSc., člena Etické komise Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

20. února 2018 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Jan Havel Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan MUDr. Václav Bruna Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Vladimír Stehlík Paní Ivanka Alföldyová (dcera oceněného im memoriam pana kpt. Karla Šimka)

17. listopadu 2017 – Etická komise uctila památku obětí komunismu

Kytici k Památníku obětem komunismu na pražském Újezdu položil předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Předseda Mgr. Jiří Kaucký, místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., členové Mgr. Miloš Rejchrt a PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

26. září 2017 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu Projev ministra kultury Daniela Hermana Projev člena Etické komise Jana Sokola Proslov předsedy Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě Ondreje Krajňáka Proslov předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Předání pamětního dekretu a odznaku panu Milanovi Procházkovi Pan Pavel Šmic, který převzal ocenění in memoriam za pana Stanislava Šmice Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Pavel Votický Pan Tomáš Pavlů, který převzal ocenění in memoriam za paní Bohuslavu Pavlů Paní Zdenka Žerdíková, která převzala ocenění in memoriam za pana Adolfa Žerdíka Paní Božena Kocůrková, dcera oceněného in memoriam pana Jana Přikryla Paní Marie Melicharová, manželka oceněného in memoriam pana Jaroslava Melichara Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Jiří Novák Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Ivan Pokorný Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Ludmila Hermanová

10. května 2016 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Zahájení slavnostního ceremoniálu Projev člena Etické komise Miloše Rejchrta Projev senátora Jiřího Oberfalzera Projev předsedkyně Konfederace politických vězňů ČR Naděždy Kavalírové Projev předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Předání pamětního dekretu a odznaku Josefu Hořákovi Předání pamětního dekretu a odznaku Ing. Ludmile Havránkové, která převzala ocenění in memoriam za pana Jiřího Koutníka Předání pamětního dekretu a odznaku Evě Strakové, která převzala ocenění in memoriam za Ing. Jaroslava Straku Předání pamětního dekretu a odznaku Janu Přiklopilovi, který převzal ocenění in memoriam za paní Hildegardu Přiklopilovou Předání pamětního dekretu a odznaku Marii Bruštíkové, která převzala ocenění in memoriam za pana Ladislava Hošťálka Předání pamětního dekretu a odznaku Milanu Sehnalovi, který převzal ocenění za pana Břetislava Dofka Slavnostní ceremoniál Účastníci slavnostního ceremoniálu Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Neformální pokračování slavnostního odpoledne Paní Eva Straková s rodinou Pan Jan Přiklopil Společné foto se členy Etické komise Neformální pokračování slavnostního odpoledne Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Hořák Paní Marie Bruštíková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Ladislava Hošťálka Pan Jan Přiklopil, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za paní Hildegardu Přiklopilovou Paní Eva Straková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za Ing. Jaroslava Straku Ing. Ludmila Havránková, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Jiřího Koutníka Pan Milan Sehnal s manželkou, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za pana Břetislava Dofka Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Rozhovor s novináři Rozhovor s novináři

17. listopadu 2015 – Etická komise uctila památku obětí komunismu

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii Kytici k Památníku obětem komunismu na pražském Újezdu položili Mgr. Jiří Kaucký, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. a Mgr. Martina Horčičková Památník obětem komunismu s kyticí

19. června 2015 – Etická komise uctila památku generála Heliodora Píky

Etická komise uctila památku generála Heliodora Píky Pietní vzpomínky se za Etickou komisi zúčastnil její předseda, Mgr. Jiří Kaucký Etická komise uctila památku generála Heliodora Píky, kytici položil její předseda, Mgr. Jiří Kaucký

2. červen 2015 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Příchod hostů Řečníci Před zahájením slavnostního ceremoniálu Zahájení slavnostního ceremoniálu Projev ministra kultury Daniela Hermana Projev člena Etické komise Miloše Rejchrta Projev člena Etické komise Miloše Rejchrta Projev předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Slavnostní ceremoniál Předání pamětního odznaku a dekretu paní Alexandře Součkové Předání pamětního odznaku a dekretu paní Jarmile Kučerové, která převzala ocenění in memoriam za pana Františka Havelku Předání pamětního odznaku a dekretu panu Janu Královi, který převzal ocenění in memoriam za pana Karla Krále Předání pamětního odznaku a dekretu paní Zdence Olejárové, která převzala ocenění in memoriam za pana Bohumila Jakubka Předání pamětního odznaku a dekretu paní Jaroslavě Králové Předání pamětního odznaku a dekretu paní Martě Topšové, která převzala ocenění in memoriam za pana Václava Topše Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Gratulace Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu a přebírající ocenění Paní Jarmila Kučerová, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Františka Havelku Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Alexandra Součková Paní Marta Topšová, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu in memoriam za pana Václava Topše Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Jaroslava Králová Pan Jan Král, který převzal a ocenění in memoriam za pana Karla Krále Paní Jaroslava Králová s rodinou Paní Alexandra Součková s rodinou Pan Jan Král s rodinou Paní Jarmila Kučerová s rodinou Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne

17. listopad 2014 – Etická komise uctila památku obětí komunismu

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii, věnec položili Mgr. Kaucký, prof. Sokol a pan Nerad Člen Etické komise pan Nerad u Pomníku obětem komunism Modlitba Pomník obětem komunismu na pražském Ujezdu s věncem položeným Etickou komisí

4. listopad 2014 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Dekret Etické komise Před zahájením slavnostního ceremoniálu Zahájení slavnostního ceremoniálu Řečníci Uctění státní hymny Uctění státní hymny Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka Projev ministra školství, mládeže a tělovýchovy Marcela Chládka Projev ministra kultury Daniela Hermana Projev člena Etické komise Jana Sokola Projev člena Etické komise Jana Sokola Projev předsedy Etické komise Jiřího Kauckého Předání pamětního odznaku a dekretu panu Ing. Jaroslavu Machovskému Předání pamětního odznaku a dekretu panu Jaroslavu Gregorovi Předání pamětního odznaku a dekretu paní Kateřině Matanelli, která převzala ocenění za pana Roberta Hofrichtera Předání pamětního odznaku a dekretu panu Josefu Römerovi Předání pamětního odznaku a dekretu paní Marii Kratochvilové, která převzala ocenění in memoriam za pana Josefa Kratochvila Předání pamětního odznaku a dekretu panu Miroslavu Foltýnovi, který převzal ocenění in memoriam za pana Jaroslava Foltýna Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu a přebírající ocenění Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu a přebírající ocenění Gratulace Gratulace Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu se členy vlády a členy Etické komise Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Ing. Jaroslav Machovský Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Jaroslav Gregor Paní Kateřina Matanelli, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu v zastoupení za pana Roberta Hofrichtera Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Römer Paní Marie Kratochvilová, která převzala ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za svého zesnulého manžela pana Josefa Kratochvila Pan Miroslav Foltýn, který převzal ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu za svého zesnulého otce pana Jaroslava Foltýna Paní Marie Kratochvilová se svými syny Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Neformální pokračování slavnostního odpoledne Rozhovor s novináři Rozhovor s novináři

27. června 2014 – Etická komise uctila památku JUDr. Milady Horákové

Etická komise uctila památku JUDr. Milady Horákové Etická komise uctila památku JUDr. Milady Horákové

26. červen 2014 – Etická komise uctila památku obětí komunismu

Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu

24. červen 2014 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu Úvodní slovo tajemnice Etické komise Úvodní slovo tajemnice Etické komise Uctění státní hymny oceněnými účastníky odboje a odporu proti komunismu Uctění státní hymny hosty slavnostního předávání ocenění Proslov člena Etické komise Mgr. Miloše Rejchrta Proslov člena Etické komise Mgr. Miloše Rejchrta Ing. František Šedivý promluvil za čestné hosty Proslov předsedy Etické komise Mgr. Jiřího Kauckého Proslov předsedy Etické komise Mgr. Jiřího Kauckého Předání pamětního dekretu a odznaku panu Jiřímu Kopřivovi Předání pamětního dekretu a odznaku panu Karlu Kovaříkovi Předání pamětního dekretu a odznaku panu Milanu Matějů Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu, 97 letý Eduard Marek, při čtení jeho medailonku Předání pamětního dekretu a odznaku panu Eduardu Markovi Předání pamětního dekretu a odznaku panu Václavu Pešákovi, ml. Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu (zprava: Jiří Kopřiva, Karel Kovařík, Milan Matějů, Eduard Marek a Václav Pešák ml., který přezval ocenění in memoriam za svého otce Václava Pešáka) Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu Gratulace oceněným Gratulace oceněným Gratulace oceněným Gratulace oceněným Gratulace oceněným Gratulace oceněným Gratulace oceněným Senátor Jiří Oberfalzer a zástupci Konfederace politických vězňů - předsedkyně MUDr. Naděžda Kavalírová a místopředseda Ing. František Šedivý Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů - předsedkyně Rady ÚSTR PhDr. Emilie Benešová a ředitel Mgr. Zdeněk Hazdra v rozhovoru s ředitelkou Archivu bezpečnostních složek Mgr. Světlanou Ptáčníkovou Karel Kovařík v rozhovoru s Jiřím Kopřivou

25. únor 2014 – Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu proti komunismu dne 25. února 2014 Čestní hosté, ministr kultury Mgr. Daniel Herman, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Jiří Dienstbier, náměstek ministra obrany pro legislativu a veřejnou diplomacii Jakub Kulhánek, MA a předseda Etické komise Mgr. Jiří Kaucký Úvodní slovo tajemnice Etické komise Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Marie Susedková Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Vladislav Palát Oceněná účastnice odboje a odporu proti komunismu paní Růžena Popílková Proslov ministra kultury Mgr. Daniela Hermana Mgr. Daniel Herman Proslov člena Etické komise prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph.D. Prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Proslov předsedy Etické komise Mgr. Jiřího Kauckého Mgr. Jiří Kaucký Předání pamětního dekretu a odznaku paní Marii Susedkové Předání pamětního dekretu a odznaku panu Vladislavu Palátovi Předání pamětního odznaku a dekretu oceněné paní Růženě Popílkové Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu (zleva: Růžena Popílková, Marie Susedková, Vladislav Palát) Účastníci slavnostního předávání Členové Etické komise Ocenění účastníci odboje a odporu proti komunismu (zleva: Marie Susedková, Růžena Popílková, Vladislav Palát) Ocenění účastníci 3. odboje s čestnými hosty Slavnostní přípitek čestných hostů s oceněnými Růžena Popílková s doprovodem Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise, v rozhovoru s PhDr. Prokopem Tomkem, Ph.D., místopředsedou Etické komise Růžena Popílková hovoří s Mgr. Patrikem Košickým Ministři vlády ČR, Mgr. Jiří Dienstbier a Mgr. Daniel Herman Předseda Etické komise hovoří s předsedou Správní rady Ústavu pamäti národa v Bratislavě PaeDr. ThDr. Ondrejem Krajňákem a Ing. Mariánem Gulou Miloslav Nerad s plk. PhDr. Eduardem Stehlíkem Slavnostní předávání ocenění účastníkům odboje a odporu Členové sekretariátu Etické komise s předsedou Správní rady Ústavu pamäti národa

17. listopad 2013 – Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii, věnec položili Mgr. Kaucký a PhDr. Tomek Pan Nerad u Pomníku obětí komunismu Modlitbu přednesl evangelický farář Miloš Rejchrt Památník obětí komunismu Položení kytice na Václavském náměstí Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce

15. listopad 2013 – Odhalení památníku obětem Železné opony na Slovensku

Slavnostní odhalování památníku, zprava: Pavol Frešo, Anton Srholec, akad. soch, Juraj Čutek, Ondrej Krajňák Právě odhalený památník obětem železné opony, autor: akad. soch. Juraj Čutek Pavol Frešo a Anton Srholec obdivují památník

26. červen 2013 – Etická komise předala dekrety a odznaky oceněným účastníkům třetího odboje

Příchod oceněných a hostů Přivítání Úvodní slovo Proslov prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph. D., člena Etické komise ČR roslov prof. PhDr. Jana Sokola, CSc., Ph. D., člena Etické komise ČR Proslov MUDr. Naděždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů Proslov MUDr. Naděždy Kavalírové, předsedkyně Konfederace politických vězňů Proslov Mgr. Jiřího Kauckého, předsedy Etické komise České republiky Předání pamětního odznaku a dekretu oceněnému panu Josefovi Kozákovi Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Josef Kozák Předání pamětního odznaku a dekretu oceněnému panu Otakaru Vinklářovi Oceněný účastník odboje a odporu proti komunismu pan Otakar Vinklář Předání pamětního odznaku a dekretu panu Čestmíru Novákovi, synovi oceněné paní Heleny Novákové Účastníci odboje a odporu proti komunismu, kteří převzali ocenění dne 26. června 2013 Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu

18. červen 2013 – První výjezdní zasedání Etické komise České republiky

První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013)

22. leden 2013 - Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje

Přivítání účastníků, předávání ocenění účastníkům třetího odboje Paní Hana Hančová a pan Jan Kučera s rodinou. Člen Etické komise, pan Miloslav Nerad. Pan Jan Kučera Předsedkyně Konfederace politických vězňů, MUDr. Naděžda Kavalírová Předseda Etické komise ČR, Mgr. Jiří Kaucký Předání pamětního dekretu a pamětního odznaku panu Janovi Kučerovi Předání pamětního dekretu a pamětního odznaku paní Haně Hančové Gratulace Gratulace. Gratulace. Gratulace. Gratulace. Slavnostní přípitek náměstka ministra obrany, Ing. Michael Hrbata Účastníci slavnostního předávání ocenění Účastníci slavnostního předávání ocenění. Účastníci slavnostního předávání ocenění Účastníci slavnostního předávání ocenění


11. září 2012 – Etické komise udělila první ocenění Ing. Horynovi

Dne 11. září 2012 Etické komise udělila první ocenění Ing. Horynovi. 12.9.2012 PhDr. Křížková a PhDr. Tomek předali za účasti pí. Horynové první ocenění Ing. Jaroslavovi Horynovi.