Kontakty

Úřad vlády ČR

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

Sídlo:

Úřad vlády České republiky

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Sekretariát Etické komise

Poštovní adresa:

Úřad vlády České republiky

nábř. Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

Podatelna Úřadu vlády:

Úřední hodiny: Po – Pá: 08:30 – 16:00

Najdete nás zde

Nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Ministerstvo dopravy (Oddělení sekretariátu Etické komise)

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Úřední hodiny: Po – Pá: 08:30 – 16:00

Najdete nás zde