Sekretariát Etické komise

Sekretariát Etické komise pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu

zabezpečuje po odborné, organizační a materiální stránce plnění úkolů Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise"), a to na základě usnesení vlády České republiky č. 332/2012 o materiálním zabezpečení činnosti Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu ze dne 9. května 2012. Funkci sekretariátu, který fakticky začal fungovat dne 1. června 2012, vykonává podle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Jednací řád") samostatné oddělení zařazené v Úřadu vlády České republiky, které je v současné době zařazeno v Sekci Legislativní rady vlády podřízené ministru pro legislativu a předsedovi Legislativní rady vlády. Vedoucí oddělení plní podle čl. 8 odst. 1 Jednacího řádu Etické komise rovněž funkci tajemníka Etické komise, jehož prostřednictvím ukládá Etická komise oddělení úkoly."