Výjezdní zasedání Etické komise České republiky

Dne 18. června 2013 se konalo 1. výjezdní zasedání Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

Etická komise by touto cestou ráda poděkovala řediteli Hornického muzea Příbram panu PaedDr. Josefovi Velflovi, za umožnění návštěvy Památníku Vojna, Lešetice.

Poděkování patří rovněž panu Františku Zahrádkovi, který Etickou komisi provedl Muzeem třetího odboje Konfederace politických vězňů České republiky v Příbrami. Pan František Zahrádka je oceněným účastníkem odboje a odporu proti komunismu a rovněž válečným veteránem.

První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013) První výjezdní zasedání (18.06.2013)