News

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2023 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomněla Den boje za svobodu a demokracii.

Památku obětí totalitních režimů uctila položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu. Za Etickou komisi se akce zúčastnili její předseda doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. a členové JUDr. Stanislav Devátý, Dr. a Mgr. František Bublan. Předseda Etické komise rovněž pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Piety se účastnili také bývalý předseda Etické komise, nynější předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, pan Mgr. Jiří Kaucký, bývalý místopředseda Etické komise, pan PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., dále vedoucí Oddělení vydávání osvědčení a správních agend Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, pan Mgr. Jakub Hedl, vedoucí Oddělení pro válečné hroby a pietní místa Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, pan PhDr. Pavel Kugler, Ph.D., a další.

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Více foto na https://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=210382&tmplid=762

Published: 08.12.2023

Členu Etické komise JUDr. Stanislavu Devátému, Dr. byla udělena medaile Karla Kramáře

Dne 7. prosince 2023 se v Kramářově vile konalo slavnostní předávání medailí Karla Kramáře. Premiér České republiky prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.udělil medaili mimo jiné členu Etické komise JUDr. Stanislavu Devátému, Dr. za zásluhy v oblasti dodržování lidských práv a svobod. JUDr. Stanislav Devátý, Dr. byl mezi čtrnácti laureáty medaile Karla Kramáře pro rok 2023. Mezi dalšími oceněnými osobnostmi byl například Šimon Pánek.

Medaile Karla Kramáře je nejvyšší ocenění udělované předsedou vlády České republiky s hodnotou pamětní medaile. Medaile byla vytvořena v roce 2008 při příležitosti 90. výročí vzniku první československé vlády. Pojmenována je po prvním československém premiérovi Karlu Kramářovi.

Zdroj a rovněž více na: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/premier-petr-fiala-udelil-medaile-karla-kramare-210887/

Published: 08.12.2023

Etická komise uctila památku popravených a zemřelých politických vězňů

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se účastnila pietního aktu k uctění památky popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948-1965.

Ve čtvrtek dne 2. listopadu 2023 se uskutečnilo pod záštitou Vazební věznice a ÚpVZD Praha-Pankrác pietní shromáždění k uctění památky popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948–1965, jejichž zpopelněné ostatky se nacházejí na nedávno objeveném místě v pankrácké věznici. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Etická komise uctila památku popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948-1965 Etická komise uctila památku popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948-1965 Etická komise uctila památku popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948-1965

Published: 09.11.2023

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se účastnila pietních aktů k uctění památky obětí komunismu.

V pondělí dne 26. června 2023 se uskutečnil pod záštitou Sdružení bývalých politických vězňů pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 – 1989 na čestném pohřebišti politických vězňů na hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích. Za Etickou komisi se pietního aktu účastnil její člen, PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

V úterý dne 27. června 2023 se uskutečnilo pod záštitou Vazební věznice Praha-Pankrác pietní shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů komunistického režimu v areálu pankrácké vazební věznice v Praze. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu

Published: 28.06.2023

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se účastnila pietních aktů k uctění památky obětí komunismu.

V pondělí dne 27. června 2022 odpoledne se uskutečnilo pod záštitou Vazební věznice Praha-Pankrác pietní shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů komunistického režimu v areálu pankrácké vazební věznice v Praze. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

V neděli 26. června 2022 se uskutečnil pod záštitou Sdružení bývalých politických vězňů pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 – 1989 na čestném pohřebišti politických vězňů na hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích. Za Etickou komisi se pietního aktu účastnil její člen, PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu

Published: 29.06.2022

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2021 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomněla Den boje za svobodu a demokracii. Památku obětí totalitních režimů uctila položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu. Za Etickou komisi se akce zúčastnili její předseda, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., její členové Mgr. Miloš Rejchrt a Mgr. František Bublan. Mgr. Miloš Rejchrt pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov. Piety se účastnil taktéž bývalý předseda Etické komise, pan Mgr. Jiří Kaucký, nynější předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu

Published: 24.11.2021

Předání pamětního odznaku a dekretu panu Martinu Maryškovi

Dne 9. dubna 2021 na žádost pana Martina Maryšky a za dodržení všech hygienických opatření souvisejících s pandemií viru SARS-CoV-2, předal předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu, pan doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., panu Martinu Maryškovi pamětní odznak a dekret účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu změnila rozhodnutí Ministerstva obrany ČR a vydala panu Martinu Maryškovi osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, pro jeho podíl na organizaci protikomunistické demonstrace konané dne 20. září 1966 v Praze.

doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. předává panu Martinu Maryškovi pamětní odznak a dekret účastníka odboje a odporu proti komunismu doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. předává panu Martinu Maryškovi pamětní odznak a dekret účastníka odboje a odporu proti komunismu doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. předává panu Martinu Maryškovi pamětní odznak a dekret účastníka odboje a odporu proti komunismu

Published: 25.06.2021

Zemřel ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, plk. Ing. Karel Vávra, Ph.D.

Dne 30. března 2021 podlehl onemocnění COVID-19 plk. Vávra, ředitel odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany, v jehož gesci bylo vedení řízení dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, v prvním stupni. https://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/covidu-podlehl-reditel-odboru-pro-valecne-veterany-mo-226778/

Published: 07.04.2021

Etická komise uctila památku pana Františka Šedivého

Dne 5. března 2021 v 10:00 v kostele v Řevnicích proběhlo poslední rozloučení s panem Františkem Šedivým, bývalým politickým vězněm a místopředsedou Konfederace politických vězňů. V zastoupení Etické komise položil k uctění památky pana Františka Šedivého věnec její bývalý předseda Mgr. Jiří Kaucký. Pan František Šedivý byl držitelem Řádu Tomáše Garrigua Masaryka II. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva a držitel osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb. Byl též autorem řady publikací, mimo jiné i autobiografické knihy "Pod věží smrti." Zemřel dne 23. února 2021.

Etická komise uctila památku pana Františka Šedivého Etická komise uctila památku pana Františka Šedivého

Published: 22.03.2021

Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Prof. Jan Sokol se narodil v roce 1936, vyučil se a pracoval jako zlatník a později mechanik. V roce 1958 v dálkovém studiu odmaturoval, od roku 1963 dálkově studoval matematiku na MFF UK. V letech 1964–1990 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu matematických strojů; vydal několik knih a řadu článků o počítačích, překládal filosofickou a náboženskou literaturu a byl v první vlně signatářů Charty 77. Od roku 1990 byl Sokol členem redakční rady časopisu Přítomnost. Od roku 1991 přednášel filosofii, antropologii a religionistiku na Pedagogické a Filozofické fakultě UK. V roce 1997 byl jmenován docentem a v roce 2000 profesorem. V letech 2000 – 2007 byl prvním děkanem Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Po prvních svobodných volbách byl Sokol od roku 1990 do roku 1992 poslancem Federálního shromáždění za Občanské fórum. Byl místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. Od ledna do července roku 1998 byl ministrem školství, mládeže a tělovýchovy v Tošovského vládě. 28. února 2003 byl koaličním kandidátem do třetí volby prezidenta České republiky, kde ho v posledním kole těsně porazil Václav Klaus.

Mimo jiné byl znám kritikou vysídlení Němců z Československa a v květnu 2007 patřil mezi první skupinu signatářů prohlášení Ligy proti antisemitismu. V červenci 2008 byl vyznamenán nejvyšším vyznamenáním Francouzské republiky, Řádem čestné legie v hodnosti důstojníka (officier). Jan Sokol byl laureát mimořádné Ceny PŘÍSTAV, kterou mu v roce 2008 udělila Česká rada dětí a mládeže.

Členem Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu byl prof. Jan Sokol od počátku fungování v roce 2012 a zásadní měrou pomáhal formovat a etablovat tento správní orgán. Zemřel ve věku 84 let.

Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D. Zemřel člen Etické komise ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

Published: 19.02.2021

Zemřela bývalá členka Etické komise paní Marie Rút Křížková

Dne 24. prosince 2020 zemřela bývalá členka Etické komise paní Marie Rút Křížková, která v Etické komisi působila v letech 2011 až 2016.

Paní Marie Rút Křížková maturovala v roce 1955 na Pedagogické škole v Liberci, od roku 1962 dálkově studovala na FF UK v Praze obor čeština – pedagogika. Promovala v prosinci 1968, doktorát z filozofie získala v roce 1991. Pracovala jako učitelka, vychovatelka, redaktorka, odborná pracovnice v Památníku Terezín a Středočeské galerii v Praze, v letech 1976-1980 jako lesní dělnice, od roku 1981 třídička pošty. Po roce 1989 byla externí korektorkou v Respektu, poté působila jako lektorka literatury na Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole Jabok v Praze (1993-2001).

Do hledáčku StB se dostala už v srpnu 1968, kdy v libereckém rozhlase opakovaně protestovala proti invazi a následné okupaci vojsky Varšavské smlouvy. Dne 13. ledna 1977 podepsala Chartu 77 s veřejným prohlášením proti článku Ztroskotanci a samozvanci publikovaném v Rudém právu. Od 2. února 1983 do 6. ledna 1984 působila jako jedna ze tří mluvčích Charty 77. Spolupracovala s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných a 15. 10. 1988 podepsala manifest Hnutí za občanskou svobodu a angažovala se v jeho křesťansko-demokratickém křídle. V letech 1994-2006 byla členkou a posléze předsedkyní poroty literární soutěže pro básníky do 22 let Ortenova Kutná Hora, kde založila edici První knížky. Členkou České křesťanské akademie byla od jejího vzniku v roce 1990 a působila ve Společnosti křesťanů a Židů, jejíž spoluzakladatelkou se po pádu totality stala.

V sedmdesátých a osmdesátých letech nesměla publikovat. V samizdatové edici Kvart Jana Vladislava jí vyšla studie Jiří Orten, básník smrti a lásky (1978) a v témže roce antologie Je mojí vlastí hradba ghett? (spoluautoři Kurt Jiří Kotouč a Zdeněk Ornest), která vyšla tiskem až v roce 1995 v nakladatelství Aventinum v české, německé a anglické verzi; v roce 1995 tato kniha získala v New Yorku Americkou národní cenu za nejlepší dílo o holocaustu a v Praze Zlatou stuhu za nejlepší knihu s tematikou mládeže.

Z její vlastní tvorby byla oceněna publikace Žít jako znamení – Rozhovory s Josefem Zvěřinou (Praha, Zvon 1995 a 1996) a knížka Svědectví, které nemohlo být vysloveno (Torst 2007) v anketě Lidových novin.

Už za svých vysokoškolských studií shromažďovala jako editorka dílo Jiřího Ortena, v letech 1966-68 vydala v Severočeském nakladatelství v Liberci tři svazky Ortenových nepublikovaných próz. Sedm z devíti plánovaných svazků Díla Jiřího Ortena vydala v letech 1992-2002 v nakladatelství Československý spisovatel, Mladá fronta a Paseka.

Od dubna 2012 je držitelkou osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb.

Svými osobními zkušenostmi, empatií a citem pro spravedlnost zásadní měrou přispěla vůbec k etablování Etické komise jako orgánu rozhodujícího o vydání osvědčení účastníkům III. odboje.

Marie Rút Křížková Marie Rút Křížková s ostatními člany komise

Published: 11.12.2020

Dne 17. listopadu 2020 si EK ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomněla Den boje za svobodu a demokracii.

Památku obětí totalitních režimů uctila položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu. Za Etickou komisi se akce zúčastnili její předseda, pan JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., její místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., a člen Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov. Piety se účastnil taktéž bývalý předseda Etické komise, pan Mgr. Jiří Kaucký.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytici pokládá předseda EK JUDr. Jan Kudrna Kytice u památníku Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt

Published: 24.11.2020

Předsedou Etické komise byl zvolen JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Na jednání vlády České republiky dne 26. října 2020 byl usnesením č. 1093/2020 novým členem a zároveň předsedou Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise") zvolen pan JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
V letech 2012 až 2017 pan JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. již působil jako člen Etické komise, kdy byl do funkce zvolen Senátem Parlamentu České republiky.

Published: 12.11.2020

Mgr. Jiří Kaucký byl na vlastní žádost odvolán z funkce člena a předsedy Etické komise

Předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Etická komise) pan Mgr. Jiří Kaucký byl ke dni 01.09.2020 jmenován prezidentem republiky do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). S ohledem na neslučitelnost funkcí předsedy ÚOOÚ a funkce člena Etické komise požádal Mgr. Jiří Kaucký vládu České republiky, aby jej odvolala z funkce člena a předsedy Etické komise, která tak učinila ke dni 07.09.2020. Od tohoto dne vykonává v souladu s čl. 7 odst. 1 jednacího řádu Etické komise pravomoci předsedy místopředseda Etické komise PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Published: 09.10.2020

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (26. listopadu 2019)

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje 26. listopadu 2019

V úterý 26. listopadu 2019 se v Hrzánském paláci na Hradčanech uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

...

Published: 10.12.2019

Etická komise uctila památku obětí komunismu 17. listopadu 2019

Dne 17. listopadu 2019 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii a uctila památku obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnil její předseda Mgr. Jiří Kaucký a členové komise paní Ludmila Rakušanová a Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytici pokládá předseda EK Mgr. Jiří Kaucký Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt

Published: 10.12.2019

The Ethics Commission celebrated Veterans Day

In many places November 11th is commemorated as Veterans Day, which has been seen as a tribute to victims of war since the First World War. In the Czech Republic the main commemorative ceremony was held at the Court of Honour in the National Cenotaph at Vítkov, attended by the Minister of Defence, Vlastimil Picek, the Archbishop of Prague and Primate of the Czech Republic, Cardinal Dominik Duka, the chairman of the Senate, Milan Štěch, Head of the Government Office, Radek Augustin, mayors of city districts, representatives of organisations of war veterans and other guests.

On behalf of the Ethics Committee of the Czech Republic for recognition of participants in anti-communist opposition and resistance, the ceremony was attended by its Chairperson, Jiří Kaucký and Mr. Miroslav Nerad, who then laid a wreath on the Tomb of the Unknown Soldier in the area below the equestrian statue of Jan Žižka of Trocnov.

Published: 02.01.2014

The Ethics Commission celebrated the Day of Struggle for Freedom and Democracy

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii, věnec položili Mgr. Kaucký a PhDr. Tomek Pan Nerad u Pomníku obětí komunismu Modlitbu přednesl evangelický farář Miloš Rejchrt Památník obětí komunismu Položení kytice na Václavském náměstí Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce

On 17 November 2013, members of the Ethics Commission of the Czech Republic, together with representatives of the Confederation of Political Prisoners, commemorated the Day of Struggle for Freedom and Democracy and laid wreaths in honour of the memory of victims of the totalitarian regime at the Victims of Communism monument in Újezd and, subsequently, also on Wencelas Square.

The event was attended, on behalf of the Ethics Commission of the Czech Republic, by its Chair, Mgr. Jiří Kaucký, Vice-Chair PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., pan Miloslav Nerad and Mgr. Miloš Rejchrt, who delivered a short prayer by Jan Amos Komenský in honour of the occasion.

Published: 02.01.2014

Unveiling of the monument to victims of the Iron Curtain in Slovakia

Slavnostní odhalování památníku, zprava: Pavol Frešo, Anton Srholec, akad. soch, Juraj Čutek, Ondrej Krajňák Právě odhalený památník obětem železné opony, autor: akad. soch. Juraj Čutek Pavol Frešo a Anton Srholec obdivují památník

Bratislava, Slovakia - Staff of the secretariat of the Ethics Commission of the Czech Republic for recognition of participants in anti-communist opposition and resistance, took part in a visit to the Institute of National Remembrance (ÚPN) in Bratislava on November 14th and 15th.

In addition to working meetings with representatives of the ÚPN concerning compliance with the Czech and Slovak legislation on honouring participants in anti-communist resistance, the secretariat staff attended the ceremonial unveiling of a monument to 42 victims of the Iron Curtain, killed near the Austrian-Slovak border, unveiled by the Chairman of the Bratislava Region, Pavol Frešo, Chairman of the Slovak Confederation of Political Prisoners, Father Anton Srholec and Chairman of the Board of Directors of the ÚPN Ondrej Krajňák. In addition to the names of the victims, the monument also includes a brief description of the tragic end to their dreams of freedom.

(link to the Slovak television broadcast:)

Published: 02.01.2014