Aktuality

Předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Etická komise) pan Mgr. Jiří Kaucký byl ke dni 01.09.2020 jmenován prezidentem republiky do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). S ohledem na neslučitelnost funkcí předsedy ÚOOÚ a funkce člena Etické komise požádal Mgr. Jiří Kaucký vládu České republiky, aby jej odvolala z funkce člena a předsedy Etické komise, která tak učinila ke dni 07.09.2020. Od tohoto dne vykonává v souladu s čl. 7 odst. 1 jednacího řádu Etické komise pravomoci předsedy místopředseda Etické komise PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Přidáno:

V úterý 26. listopadu 2019 se v Hrzánském paláci na Hradčanech uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

  • K oceněným účastníkům odboje a odporu proti komunismu a všem přítomným promluvil čestný host PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury. Za Etickou komisi ČR pronesl proslov prof. PhDr. Jan Sokol, CSc.
  • Při slavnostním ceremoniálu byl oceněn účastník odboje a odporu proti komunismu Ing. Pavel Škoda. In memoriam byli oceněni pan Bohumil Ulihrach, pan Václav Jaroš, pan Josef Skalický a pan Roman Ryšavý.

Slavnostního předávání ocenění se dále zúčastnil pan Jiří Oberfalzer, místopředseda Senátu Parlamentu ČR, pan Ing. arch. Mgr. Ján Pálffy, Ph.D., předseda Správní rady Ústavu pamäti národa SR, pan plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, ředitel Odboru pro válečné veterány Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany ČR a zároveň předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, paní PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu, PaedDr. Josef Velfl, ředitel Hornického muzea Příbram, autorka projektu Mene Tekel, MgA. Daniela Řeřichová, pan Peter Rendek, výkonný ředitel Platform of European Memory and Conscience a zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Konfederace politických vězňů, Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Medailonky oceněných:

  • Pan Bohumil Ulihrach (nar. dne 17.01.1906, zemř. dne 17.01.1977) bude oceněn za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině řízené panem Jaroslavem Němečkem, která především prováděla sabotážní činnost a byla napojena na další protikomunistické organizace, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 3 zákona č. 262/2011 Sb.
  • Pan Václav Jaroš (nar. dne 18.08.1904, zemř. dne 02.07.1975) bude oceněn za svůj podíl na emigraci čtyř osob do demokratického zahraničí na podzim roku 1949, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
  • Pan Josef Skalický (nar. dne 26.09.1915, zemř. dne 05.05.1989) bude oceněn za své statečné protikomunistické projevy v době výkonu trestu v letech 1952 až 1960, které měly významný vliv na osoby pobývající s ním ve výkonu trestu, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 262/2011 Sb.
  • Pan Roman Ryšavý (nar. dne 05.08.1933, zemř. dne 26.12.1990) bude oceněn za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim a jeho představitele vyjádřené především v letech 1955 a 1962, za které byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.
  • Pan Ing. Pavel Škoda (nar. 1958) převezme osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu za veřejné politické a společenské postoje kritizující komunistický režim v Československu a jeho představitele vyjádřené v letech 1982 až 1984, za které byl závažně postižen, čímž naplnil formu odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 4 zákona č. 262/2011 Sb.

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

foto

Přidáno: