Aktuality

Dne 17. listopadu 2020 si EK ČR pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomněla Den boje za svobodu a demokracii.

Památku obětí totalitních režimů uctila položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu. Za Etickou komisi se akce zúčastnili její předseda, pan JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., její místopředseda PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., a člen Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov. Piety se účastnil taktéž bývalý předseda Etické komise, pan Mgr. Jiří Kaucký.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytici pokládá předseda EK JUDr. Jan Kudrna Kytice u památníku Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt

Přidáno: 24.11.2020

Předsedou Etické komise byl zvolen JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Na jednání vlády České republiky dne 26. října 2020 byl usnesením č. 1093/2020 novým členem a zároveň předsedou Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise") zvolen pan JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.
V letech 2012 až 2017 pan JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. již působil jako člen Etické komise, kdy byl do funkce zvolen Senátem Parlamentu České republiky.

Přidáno: 12.11.2020

Mgr. Jiří Kaucký byl na vlastní žádost odvolán z funkce člena a předsedy Etické komise

Předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (Etická komise) pan Mgr. Jiří Kaucký byl ke dni 01.09.2020 jmenován prezidentem republiky do funkce předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). S ohledem na neslučitelnost funkcí předsedy ÚOOÚ a funkce člena Etické komise požádal Mgr. Jiří Kaucký vládu České republiky, aby jej odvolala z funkce člena a předsedy Etické komise, která tak učinila ke dni 07.09.2020. Od tohoto dne vykonává v souladu s čl. 7 odst. 1 jednacího řádu Etické komise pravomoci předsedy místopředseda Etické komise PhDr. Prokop Tomek, Ph.D.

Přidáno: 09.10.2020

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (26. listopadu 2019)

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje 26. listopadu 2019

V úterý 26. listopadu 2019 se v Hrzánském paláci na Hradčanech uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu.

...

Přidáno: 10.12.2019

Etická komise uctila památku obětí komunismu 17. listopadu 2019

Dne 17. listopadu 2019 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii a uctila památku obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnil její předseda Mgr. Jiří Kaucký a členové komise paní Ludmila Rakušanová a Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytici pokládá předseda EK Mgr. Jiří Kaucký Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt

Přidáno: 10.12.2019