Aktuality

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2022 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomněla Den boje za svobodu a demokracii.

Památku obětí totalitních režimů uctila položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu. Za Etickou komisi se akce zúčastnili její předseda doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. a člen Mgr. František Bublan. Předseda Etické komise rovněž pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Piety se účastnili také bývalý předseda Etické komise, pan Mgr. Jiří Kaucký, nynější předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, bývalý místopředseda Etické komise, pan PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., nynější ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů a vedoucí Oddělení vydávání osvědčení a správních agend Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany PhDr. Pavel Kugler, Ph.D.

Další fotografie a video naleznete taktéž na Twitteru předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů pana Mgr. Jiřího Kauckého zde: https://twitter.com/predseda_UOOU

Přidáno: 21.11.2022

Předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se účastnil předávání ocenění účastníkům odboje a odporu

Dne 02.11.2022 se na pozvání Ministryně obrany Mgr. Jany Černochové účastnil předseda Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D. slavnostního předávání osvědčení účastníkům odboje a odporu proti komunismu, které se konalo v Konferenčním sále Vojenského klubu v Praze. Na základě zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, bylo Ministerstvem obrany oceněno celkem 39 účastníků odboje a odporu proti komunismu. Podrobnější informace ke slavnostnímu předávání naleznete zde: https://3odboj.army.cz/aktuality/ministryne-ocenila-39-odbojaru-proti-komunismu

Přidáno: 11.11.2022

Etická komise uctí památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2022 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomene Den boje za svobodu a demokracii. Pietní akt bude zahájen v 10:00 hod. u Pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Přidáno: 08.11.2022

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu se účastnila pietních aktů k uctění památky obětí komunismu.

V pondělí dne 27. června 2022 odpoledne se uskutečnilo pod záštitou Vazební věznice Praha-Pankrác pietní shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové a dalších obětí politických procesů komunistického režimu v areálu pankrácké vazební věznice v Praze. Za Etickou komisi uctil položením kytice památku obětí její předseda, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

V neděli 26. června 2022 se uskutečnil pod záštitou Sdružení bývalých politických vězňů pietní akt obětem rudého teroru z let 1948 – 1989 na čestném pohřebišti politických vězňů na hřbitově v Praze 8 – Ďáblicích. Za Etickou komisi se pietního aktu účastnil její člen, PhDr. Petr Blažek, Ph.D.

Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu

Přidáno: 29.06.2022

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2021 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu již tradičně připomněla Den boje za svobodu a demokracii. Památku obětí totalitních režimů uctila položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu. Za Etickou komisi se akce zúčastnili její předseda, doc. JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., její členové Mgr. Miloš Rejchrt a Mgr. František Bublan. Mgr. Miloš Rejchrt pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov. Piety se účastnil taktéž bývalý předseda Etické komise, pan Mgr. Jiří Kaucký, nynější předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu Etická komise uctila památku obětí komunismu

Přidáno: 24.11.2021