Aktuality

Etická komise uctila památku obětí komunismu 17. listopadu 2019

Dne 17. listopadu 2019 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii a uctila památku obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnil její předseda Mgr. Jiří Kaucký a členové komise paní Ludmila Rakušanová a Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytici pokládá předseda EK Mgr. Jiří Kaucký Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt

Přidáno: 10.12.2019

Zemřel bývalý člen Etické komise pan Miloslav Nerad

Dne 21. srpna 2019 zemřel bývalý člen Etické komise pan Miloslav Nerad. Poslední rozloučení s ním proběhlo s vojenskými poctami a za účasti bývalých a současných členů Etické komise a sekretariátu dne 2. září 2019 ve velké obřadní síni Strašnického krematoria.

Na obřadu promluvil mimo jiné pan Jan Přeučil, který přednesl báseň Rudyarda Kiplinga „Když…" ze sbírky Písně mužů.

Když bezhlavost svým okem klidně měříš,
ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
když, podezříván, pevně v sebe věříš,
však neviníš svých soků z bezpráví,
když čekat znáš, ba čekat beze mdloby,
jsa obelháván, neupadat v lež,
když, nenáviděn, sám jsi beze zloby,
slov ctnosti nadarmo však nebereš,

když umíš snít a nepodlehnout snění,
když hloubat znáš a dovedeš přec žít,
když proti triumfu i ponížení
jak proti svůdcům spolčeným jsi kryt,
když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova
lstí bídáků jsou pošlapána v kal,
když hroutí se tvé stavení a znova

jak dělník v potu lopotíš se dál,
když spočítat znáš hromadu svých zisků
a na jediný hod vše riskovat,
zas po prohře se vracet k východisku
a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát,
když přinutit znáš srdce své a čivy,
by s tebou vytrvaly nejvěrněj,
ač tep a pohyb uniká ti živý
a jen tvá vůle káže „Vytrvej!“,

když něhu sneseš přílišnou i tvrdost,
když svůj jsi, všem nechť druhem jsi se stal,
když, sbratřen s davem, uchováš si hrdost
a nezpyšníš, byť mluvil s tebou král,
když řekneš: „Svými vteřinami všemi
mně, čase, jak bych závodník byl, služ!“,
pak pán, pak vítěz na širé jsi zemi —
a co je víc: pak, synu můj, jsi muž!


Pan Miloslav Nerad roce 1939 absolvoval měšťanskou školu v Praze, poté nastoupil učební obor v ČKD Praha – Libeň – Průmyslová škola. Do roku 1946 působil jako technický úředník ČKD Praha – Libeň, poté se stal společníkem podniku na výrobu a opravu kotlů. V roce 1948 po komunistickém puči vyhotovil a rozšiřoval se dvěma vysokoškoláky protikomunistické letáky. Po zatčení a vyšetřování v Bartolomějské ulici v Praze byl přemístěn do pankrácké věznice. Před soudním procesem byl propuštěn na prezidentskou amnestii. Založil ilegální skupinu Náš domov, v listopadu 1949 odešel do Německa, neboť mu opětně hrozilo zatčení. V americké zóně spolupracoval se zpravodajskou skupinu brig. gen. Františka Moravce a gen. Sergěje Ingra. Po nezbytné přípravě se v dubnu roku 1951 vrátil do republiky s úkolem obnovit činnost skupiny Náš domov. Po osmi dnech byl 5. května 1951 zatčen Státní bezpečností a následně odsouzen Státním soudem za špionáž a velezradu k dvaceti letům odnětí svobody. Trest vykonával ve věznicích Pankrác, Bory, Leopoldov, Bytíz, Opava a opět Leopoldov. Dne 28. srpna 1964 byl propuštěn s desetiletou podmínkou. V roce 1968 byl členem K-231. Byl držitelem plakety o významné službě, kterou převzal na Americkém velvyslanectví a v roce 2009 byl vyznamenán prezidentem republiky Václavem Klausem medailí za Zásluhy o stát II. stupně.

Pan Miloslav Nerad byl také sám držitelem osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu dle § 3 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., s kterým se pojí postavení válečného veterána, a dle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 262/2011 Sb.

Svými osobními zkušenostmi, svojí znalostí poměrů v komunistických vězeních a svým neochvějným morálním kompasem byl nezastupitelným, klíčovým a váženým členem Etické komise, který zásadní měrou pomáhal formovat rozhodovací činnost v počátcích jejího fungování.


Pan Nerad Parté PDF

Pan Nerad gratuluje k obdržení osvědčení III. odboje

Pan Nerad a ocenění účastníkci III. odboje

Pan Nerad se členy Etické komise a sekretariátu

Přidáno: 06.09.2019

Etická komise předala dekrety oceněným účastníkům třetího odboje (20. listopadu 2018)

V úterý 20. listopadu 2018 se ve Strakově akademii uskutečnilo slavnostní předávání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu oceněným Etickou komisí České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu. x

Přidáno: 29.11.2018

Etická komise uctila památku obětí komunismu

Dne 17. listopadu 2018 si Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu připomněla Den boje za svobodu a demokracii a uctila památku obětí totalitních režimů položením kytice u Památníku obětem komunismu v Praze na Újezdu.

Za Etickou komisi České republiky se akce zúčastnil její člen Mgr. Miloš Rejchrt, který pronesl u této příležitosti za účasti veřejnosti proslov.

Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Projev přednesl člen Etické komise Mgr. Miloš Rejchrt Etická komise uctila Den boje za svobodu a demokracii: Kytice Etické komise

Přidáno: 29.11.2018

Oznámení o změně místa pro nahlížení do spisu

Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (dále jen „Etická komise“) si dovoluje účastníky řízení informovat o změně místa pro nahlížení do spisu dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád).

Nahlížet do spisu lze od dne 22.06.2018 v kanceláři Oddělení sekretariátu Etické komise na adrese: Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Korespondenční adresa pro podání k Etické komisi ve smyslu § 37 správního řádu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb zůstává nezměněna, tj. Úřad vlády České republiky, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1.

Přidáno: 15.06.2018